TTV  ESOPUS
Korte geschiedenis tafeltennis in Wognum en het ontstaan van  t.t.v. Esopus

Uit  geschiedschrijving, blijkt dat er al vanaf halverwege de vorige eeuw actief aan tafeltennissen werd gedaan in Wognum. Hoewel de N.T.T.B. al in 1935 werd opgericht, werd er in die tijd in Wognum nog geen competitie gespeeld. De speellocatie was in cafe Stam en er werd gespeeld in een wilde competitie tegen naburige verenigingen elders in West-Friesland.

Alles werd anders toen  halverwege de jaren 60 de vereniging Flashbatters in Wognum werd opgericht. Deze vereniging  heeft  jaren  lang deelgenomen aan de competitie van de N.T.T.B.  in onze regio.  Diverse spelers uit die tijd, zijn ook nu nog actieve tafeltennissers in competitieverband.   Flashbatters  heeft het 10 jaar volgehouden en had op velerlei gebied  een heel  goede naam in West-Friesland.  Echter het bestuur was jong en door verhuizing, studie en militaire dienst van de bestuursleden kwam  er gebrek aan kader.

Van 1974 t/m 1979 was er sprake van een tafeltennisloos tijdperk in Wognum. Roel Baas, (oud-lid van Flasbatters) die in deze periode nog actief tafeltenniste in de Alkmaarse bedrijfscompetitie, vond het tijd worden, dat er ook weer in Wognum actief getafeltennist moest worden. Via,via hoorde hij, dat er wel  belangstelling voor zou zijn. In een aantal weekkranten en het toen al aanwezige dorpsblad Walhalla werd een oproep geplaatst om belangstellenden warm te krijgen voor deze sport. Het resultaat was overweldigend. Maar liefst 42 mensen laten weten interesse te hebben en op 8 mei 1979 vindt er de eerste bijeenkomst  plaats. De helft van de geïnteresseerden was tijdens deze bijeenkomst aanwezig en deze gaven het voorlopige bestuur de opdracht mee een geschikte locatie te vinden. 

Tijdens de 2e bijeenkomst op 18 juni 1979 komt het voorlopig bestuur in aanwezigheid van 18 belangstellenden met de bovenzaal van het jeugdgebouw het Boenluif als speelruimte. In de pauze van deze bijeenkomst melden alle 18 aanwezigen zich aan als lid. Hierna wordt er dan ook besloten om de vereniging definitief op te richten en kreeg het bestuur de opdracht mee de vereniging officieel vast te laten leggen via de notaris. Het eerste bestuur bestaat uit: John van Vliet voorzitter, Sjaak Pauwels secretaris, Gert-Jan Buddelmeijer penningmeester en Roel Baas algemeen bestuurslid en vice-voorzitter. Korte tijd later wordt het bestuur aangevuld met Joost Weitjens als materiaalbeheerder. De speelavond wordt de dinsdagavond en er zijn 4 tafels (2 tafels van de oude vereniging Flashbatters en 2 nieuw aangeschafte tafels) beschikbaar. De eerste speelavond is 14 augustus 1979 en de vereniging telde 30 leden. Dit aantal was te veel  voor één speelavond en al snel werd ook de woensdagavond vastgelegd. Mede omdat er al  diverse jeugdleden zich hadden aangemeld.

De eerste 2 jaar is er gespeeld in het Boenluif en met ingang van het seizoen 1981/1982 konden wij na diverse intensieve gesprekken met de gemeente  gebruik maken van de dinsdagavond in  het gemeentelijk gymnastieklokaal. Ook werd de woensdagvond in het Boenluif  nog aangehouden voor de jeugd.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering  op 29 januari 1980 werd er het eerste officiële bestuur gekozen, wat bestond uit; Joost Weitjens voorzitter, Roel Baas secretaris, Gert-Jan Buddelmeijer penningmeester, Bert Feenstra wedstrijdsecretaris en Chef de Buijzer materiaal. Ook werd er een naam voor de nieuwe vereniging gekozen. Uit 8 voorgestelde namen werd het Esopus, voorgesteld door Roel Baas.

Het bestuur had gezorgd voor standaard statuten en een huishoudelijk reglement. Deze werden tijdens de vergadering goedgekeurd. In het huishoudelijk reglement is vastgelegd, dat de clubkleuren rood/zwart zouden worden.  Rood shirt en zwarte broek. 0p 11 maart 1980 wordt de akte gepasseerd bij notaris Appel in Obdam in het bijzijn van de voorzitter en secretaris.

Tijdens de oprichtingsvergadering was besloten om voorlopig niet deel te nemen aan de competitie van de NTTB. Wel komt er een interne competitie. Tijdens de ALV van 29 januari 1980 komt dit onderwerp opnieuw ter sprake en vindt er een felle discussie plaats over de vraag of de vereniging al dan niet gaat deelnemen aan  de competitie van de NTTB. Uiteindelijk stemmen ere 24 leden voor deelname en zijn er 4 onthoudingen. In september 1980 neemt Esopus voor het eerst deel aan de competitie van de NTTB en wel met 3 teams.

LID WORDEN
U kunt zich opgeven bij Richard Groot. Tel;  0228 - 519117
TRAININGSTIJDEN
Jeugd
Dinsdagavond
19.00 - 20.15
Senioren
Dinsdagavond
20.15 - 22.30
Vrijdagavond  indien er geen competitie is
20.15 - 23.00
Recreanten
Dinsdag
14.30 - 16.00
COMPETITIE
We spelen mee in de competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Deze competitie is verdeeld in een najaars- en voorjaarscompetitie en er worden per competitie 10 wedstrijden gespeeld, meestal op vrijdagavond.

Wij spelen onze thuiswedstrijden op de vrijdagavonden vanaf 20:15 uur.
FOTOALBUMS
Verenigingfoto's
Afsluitingstoernooi 2015
35 jaar TTV Esopus
Afsl feest 2015
Vriendentoernooi 2016
Foto's leden
Clubkampioenschappen 2017
Afsl feest 2016
Facebook
TTV esopus ook te vinden is op Facebook , bekijk onze pagina hier
Activiteiten
Er worden elk seizoen diverse activiteiten georganiseerd:
Uitwisselingen vooraf aan de najaarscompetitie (eind augustus / begin september)
Open Wognums Kampioenschap op de eerste zondag van de maand november
Klaverjastoernooi in december
Nieuwjaarsborrel met aansluitend een toernooi
Clubkampioenschap vooraf aan de voorjaarscompetitie
Open Wognums Dubbelkampioenschap in de vrije weken van de voorjaarscompetitie
Afsluitingstoernooi aan het einde van het seizoen (eind mei)
TTV Esopus
Sportlaan 9
1687 BP Wognum
Tel: 0229-574635

Contact
©  TTV Esopus